Devin Fitzpatrick Art Consultants Review: Guide till konst utsmyckning for att undvika misstag

Att dekorera ett hem innehaller ofta konst och det ar ett faktum. Men som vi tycker om att designa, marker vi inte en eller tva konst som visar misstag som vi har gjort. Devin Fitzpatrick Art Consultants forstar sadana svarigheter, sa de gav till hjalp information om foljande punkter for att undvika dessa misstag.

Vissa manniskor gillar inte tanken pa att hanga konst for hogt. Du bor omprova att satta konst pa mycket hoga stallen. Bestam ratt langdhojd pa ett konstverk i ditt hus for att gora det mer balanserat till rymden nar det galler utseendet.

Folj ratt skala hela tiden. Om det finns ett storre utrymme, lagg inte en mycket liten konst pa den. Du kan lagga en liten konst pa den storre mattan eller tjockare ramen for att ge lite balans nar du lagger den pa storre vaggar. Om det ar din avsikt att ga ur skalan, se till att resten av sakerna inuti rummet ocksa ar av stor skala sa att besokarna vet att det ar gjord med andamal.

Devin Fitzpatrick Art Consultants diskuterade tidigare detta specifikt pa deras tidigare inlagg, men det ar verkligen viktigt att se till det bra resultatet av en vaggkollage. Bestam kanslan att det kommer att ge till en person nar han eller hon kommer in i rummet med collagen, se till att det ar positivt innan du borrar hal i din vagg.

Du kan vara modig och tillampa olika sorter. Du kan ordna olika dukar och inramad konst pa olika omraden, eller hang gobelanger och kla upp dynor. Konst kan hittas pa olika objekt, sa sok langt och brett och samla all skonhet du kan hitta for ditt hem.

Inte varje vagg behover en konstbit. Negativt utrymme eller tomma flackar i ditt hus kan vara lika effektiva om det genomfors korrekt, vilket ocksa kan ge lugn och gora andra designelement mer effektiva. Gor nagra mellanslag tomma med syfte att skapa mindre hektiska utrymmen. Ja, konst kan ge mer skonhet, men om du lagger for mycket kan det inte vara gladjande for ogonen langre.

Titta pa hela utrymmet helt och gor din konst ansluten till andra element som ingar i utrymmet ocksa. Lag dina dekorationer for att hamna i ett sofistikerat rum.

Se till att hanga konststycken sakert och ordentligt. Hangande konst pa en spik ska inte vara fallet med ditt konstverk. Var forsiktig nar du utsmycker ett rumsutrymme med konst, sa se till att du valjer ratt hangande verktyg och hardvara.

Inte alla konststycken ar konstruerade for vaggar. Blanda olika konststycken av nagon form till resten av ditt hus dar de kan sattas pa baksidan av din soffa eller pa toppen av en byra.

Folj fler inlagg fran Devin Fitzpatrick Art Consultants for mer expertrad om konstdekoration.